Masterclass datagestuurd verbinden


Is uw informatiehuishouding op orde? Heeft u grip op tijd, capaciteit en investeringen?
Stuurt u op samenhang van bedrijfsvoering én IT? En is uw organisatie wendbaar?
In deze masterclass staan organisatie, informatie, data en de mens centraal!

Deelnemers aan deze kennisintensieve Masterclass

_______________________________________________________


Bent u Enterprise architect, senior adviseur, programma-, project- of informatiemanager, C-level of net daaronder?


Staat u voor de keuze:
- de juiste investering te doen in de data transformatie van uw organisatie?
- hoe u een datagestuurde organisatie én effectieve IT kunt realiseren?
- ontbeert u juist kennis en ervaring om uw digitale ambitie en doelen waar te maken?


Deze masterclass biedt een toekomst vaste visie met beproefde mechanismen, sterke diepgang en resultaatgerichte handvatten. We ontsluiten een strategische aanpak met een samenhangend geheel aan management- en businessmodellen, -instrumenten, datamodellen en praktische oplossingen. Al met al doordacht en pragmatisch. Het programma biedt een strategisch, tactisch en operationeel kader waarmee u uw organisatie succesvol richting geeft, duurzaam ontwerpt en transformeert. Docenten delen hun kennis en jarenlange ervaring. Zij gaan met u in gesprek. 

Uw vraagstuk staat centraal!


Inschrijven Masterclass
Docenten Masterclass

_____________________________________


De docenten:

- zijn door de wol geverfde specialisten (WO/HBO);

- hebben elk uitgesproken ervaring op hun vakgebied;

- delen kennis van een of meerdere specialisaties.


Zij reiken u overwegingen aan die belangrijk zijn de doelen te behalen. Met een gedegen theoretische ondergrond nemen zij uw situatie als uitgangspunt. Ze gaan het gesprek met u aan over de wijze waarop u de transformatie vorm kunt geven.


De mens staat centraal in hun dagelijkse advisering, net als het resultaat. Enthousiast en gepassioneerd delen zij hun ervaring met digitale transformaties. En ze sturen op samenhang en integrale kennis van de leerdoelen in beide sporen.


Naar team van docentenProgramma Masterclass

______________________________


Spoor 1 

Sturen op

Spoor 2

Transformeren van


Taal

Dé verbinder


Begrijpen van taal in informatiehuishouding

- Case persoonsgebonden taal

Bewust zijn, betekenis en bedrijfsmodellen

- Case organisatie gebonden taal

Bekwaam in content, context, configuratie

- Case integrale C-level aanpak

Borgen governance en collectieve linguïstiek

- Case collectieve linguïstiek

- Case talentmanagement 

Gedrag

Creëren v.e. collectieve werkelijkheid


De mens centraal

Sociale design

- Case potje kaarten

- Case ontwikkelen van spelregels

Beter en vitaal

- Case jouw plek

- Case jouw positie
Ontwerp

Stromen, structuren en systemen


Systeemkunde (Prof. Ir. J. In’t Veld)

Ontdekken van samenhang in bedrijfsvoering
Case conceptueel business datamodel
Ontsluiten informatie; kijken, denken, doen
Case content in control
Case kenniskaart

Ontwikkelen; de vreemde eend
Case document component- en data-analyse
Stromen
Case procesmanagement
Structuren

Case default business datamodellen en
-sources 

Systemen opbouw en b
ouw

Case configuratie

 

Resultaat

Perspectief dat lonkt


Programma's en projecten

Planning en prestaties

Platform realiseren cloud en cyber security


Dag 1  Klaas van der Heijden
Naar leerdoelen dag 1


Dag 3 Harry van de Loo en

Elbert-Jan van Zetten

Naar leerdoelen dag 3

   

 

 Dag 5 Klaas van der Heijden

 
 


Naar leerdoelen dag 5Dag 7 Martine Beverdam en Mark Klerkx

Naar leerdoelen dag 7


Organisatie

Wendbaarheid internaliseren


Met diner en avondprogramma

Omgevingsbewustzijn

Zingeving aan de Enterprise

- Case zingevingselementen
- Case samenhang zingeving

Vormgeven aan de organisatie

- Case vormgeving supermarkt

Sturen van de transformatie

- Case supermarkt veranderinitiatieven

Ontwikkelen van de 3p-s

- Case supermarkt datacentrisch effect

 

Informatievoorziening

Datacentrisch informatiseren


Met diner en avondprogramma

Alle goede dingen in drieën

Besturing

Data en metadata

Ontologieën

- Case: Ontwikkelen van ontologieën 

Datawaarde

Datacentrisch transformeren


Met diner en avondprogramma

Waternet wat als alles verandert

Case Waternet

Rijkswaterstaat 

Duurzaamheid asset data

Case Rijswaterstaat

MIVD en Haagse Feiten 

Ongestructureerde data is niet zo ongestructureerd

Case ongestructureerde data

Achmea
Bouwt stevig huis in de cloud

Case fundament voor data

Hoe fijn!
Een standaard voor datamanagement

Case open discussie

Nederlandse spoorwegen

Datagedreven

Case verdieping

Dag 2 Rob Stovers

Naar leerdoelen dag 2


Dag 4 Hein CorstensNaar leerdoelen dag 4 Dag 6 Ronald Baan 
Naar leerdoelen dag 6
Inschrijven masterclass


 


Uw investering in deze Masterclass

____________________________________________________

Deze 7-daagse masterclass vindt plaats in het centrum van Utrecht, nabij het centraal station.


We starten 14 september 2023 en plannen die dag de zes vervolgdagen 

in, waarvan drie met diner en avondprogramma.


De groepsgrootte is gelimiteerd tot maximaal 11 personen. Uw bijdrage is slechts € 550,00 per dag excl. BTW incl. lunch, diner en alle drankjes.


Inschrijven Masterclass


E-mailen
Bellen
Map
Info