Digitale transformatie datagedreven

Wij brengen samenhang in Bedrijfsvoering, Informatie, Data en Technologie met de mens centraalHerkenbare dromen, drijfveren en doelen?


  

Business en bedrijfsvoering

_______________________________________


In uw business staat waarschijnlijk uw klant en continuïteit centraal, uw aandacht richt zich op zijn behoefte en u levert.


De vraag is of dit voldoende resulteert in blijvende en waardevolle uitdaging en resultaten? Droomt u niet van een andere toekomst?


Uw passie, visie en voortschrijdend inzicht bepalen de ontwikkeling van uw business, morgen en overmorgen. 


Is uw aandacht voor beide in balans? Strategisch gezien betekent dit gaan (in)richten van de balans in exploiteren (going concern) en exploreren (vernieuwen).Uw droom delen in een gesprek?

 

Strategisch exploiteren en exploreren

_____________________________________Zonder taalbarrière

_______________________________________


Informatie en communicatie

_______________________________________


Informatie volgt communicatie! Elk mens hanteert daarin zijn eigen woorden, woordcombinaties, tags en terminologie. Deze hebben expliciet betekenis voor het werk en organisatie. 


Maar is de informatie wel onder handbereik? Kan iedereen in elk systeem zijn informatie 100% vinden en beheren? Is het systeem op de collectieve kennis afgestemd? Wat is bij u de situatie? Krijgt u de handen op elkaar voor een collectieve organisatie- en IT-taal? Wat is het collectieve (ge) weten u waard?


Eenduidige communicatie en beschikbare informatie, zonder taalbarrière voor mens en systeem bereikt u door het toepassen van architectuur, informatiemanagement, documentmanagement governance etc. in samenhang! 


Uw drijfveren delen in een gesprek?

Datacentrisch organiseren

_______________________________________


Van documenten (via metadata) naar data en van datagedreven naar datacentrisch organiseren. Alles is data! Het datanetwerk (ont)staat. Ziet u dat ook? De toekomst is niet anders. Bent u hierop voorbereid?


Data is het nieuwe fundament in de communicatieketen van data delen, analyse en besluitvorming. En biedt meer-waarde in de communicatie en informatievoorziening voor alle stakeholders.


Deel uw visie ga met ons in gesprek?

Van documenten naar data

_______________________________________


Informatie uitwisseling en interoperabiliteit

_______________________________________


Technologie en integraliteit

_______________________________________


Platform denken en doen is trend en toekomst. Van capex naar opex. Op gebruik ingerichte informatiemodellen met hun componenten zijn the one and only truth. In combinatie met taakgerichte ondersteuning en automatisering van dataprocessen.


Deze ultieme samenhang geeft richting aan Governance; effectueert compliance. 


Beheersbaarheid door interoperabiliteit; hét fundament voor veilig en secure bedrijfsvoeren.

Zin in een doelgericht gesprek?Samenhang, structuur, simpel en schaalbaar

E-mailen
Bellen
Map
Info