Masterclass datagestuurde digitale transformatie

Dag 5 Sturen op ontwerp

Stromen, structuren en systemen


Data als bron?


Is data wel het nieuwe goud? Of is onze manier van denken over data het nieuwe goud? En wat is daarin anders? Wat was de traditionele manier van denken (visie) en doen (modelleren)? En de vraag worden databronnen (lees databases), processen (lees tools) en portalen (lees applicatielandschap) in de transitie nu wel als een eeneiige drieling gezien? De hamvraag; is er sprake van samenhang en beheersing van de cyclus, hoe te voorzien in data?

Inschrijven MasterclassCompliance als cyclus


Vanuit puur data-denken vraagt het ons, een andere boost aan voorzieningen te realiseren. Eerst de datacyclus begrijpen, om vervolgens met de kennis en ervaring die is opgedaan over (traditioneel) procesmodellering en implementatie (applicatielandschap), die kennis en ervaring nu gericht in gaan zetten ter ondersteuning van de datacyclus. De rol van de manager en de medewerker plaatsen we daarmee (ook) in een andere context; compliance! De context van dataprocessen en dataportalen. We vragen niet de mens om adaptief te zijn maar de inversie; processen en portalen. Deze manier van denken en doen geven we tijdens dag vijf handen en voeten.


Programma dag 5


Systeemkunde (Prof. Ir. J. In’t Veld)

- De geschiedenis leert, integreert en creëert
- Lessons learned

Ontdekken van samenhang in bedrijfsvoering
- Bedrijfsvoerings- en managementmodellen
- Metamodellen
- Conceptuele relatiemodel
Case conceptueel business datamodel

Ontsluiten informatie; kijken, denken, doen
- B-functies funderen
- B-producten en project realiseren
- B-organisatie structureren
- B-processen optimaliseren
- B-informatie valideren
- B-applicaties rationaliseren
- B-data relateren
Case content in control
Case kenniskaart


Ontwikkelen; de vreemde eend
- Van Email, mappen, documentsets naar
  gestructureerde data
- Van documenten naar data
- Van document flow naar dataflow
Case document component- en data-analyse


Stromen
- Van supply chain naar blockchain
- Triple crown (BPMN, CMMN, DMN)
- Processen (schildpad, USM, Mining e.d.) 
- Datastromen
- AI en ML
Case procesmanagement

Structuren
- Governance

- CMDB
- Content

- Document
- Datamodellen
- Datastructuren
- Databronnen
Case default business datamodellen en -sources


Systemen
- Opbouw

  • Identificatie
  •  Navigatie
  •  Visualisatie
  •  Informatie
  •  Mutatie
  •  Relatie en API

  Case configuratie
- Bouw

  •  Demo
  •  Low coding no coding
  •  User interface
  •  User interactionApp ontwikkelingSysteemopbouw
Inschrijven Masterclass


E-mailen
Bellen
Map
Info