Masterclass datagestuurde digitale transformatie

Dag 2: Organisatie

Wendbaarheid internaliseren


Inschrijven Masterclass

Disruptie leidt naar fundamenteel anders!

Moet het wel fundamenteel anders? Wat levert het op? Hoe transformeer je een organisatie beheersbaar naar wendbaarheid en hoe internaliseer je synchroniciteit en collectiviteit? Wat zijn de handvatten en wat is een effectieve strategie waarmee je de organisatie transitie succesvol kan volbrengen? Hoe houd je grip in de onveranderlijke dynamiek van de digitale toekomst?


 

Van strategie naar operatie

Dit (be)denken is waarschijnlijk anders dan u gewend bent. Op de tweede dag positioneren we daarom de digitale samenhang in de vorm van het Datacentrisch framework voor digitale wendbaarheid (DFDW, geïnspireerd door GEA en gebaseerd op ervaringen). Het DFDW is een instrument vanuit een enterprise aanpak en leidt naar collectieve afspraken en governance. Richtinggevend en resultaatgericht. Stap voor stap nemen we u deze dag mee vanuit de omgeving, zingeving en vormgeving via het (aan) sturen van de datagestuurde digitale transformatie naar het gloednieuwe dataplatform denken en doen met de mens en natuurlijk datacentrisch denken en doen centraal. We belichten een ultieme bestuurlijke samenhang met concrete producten; resultaatgericht.


Programma dag 2 


Inclusief diner en avondprogramma


Omgeving bewust beleven 

- Trends en transitie 

- Klantbeleving en -waarde 

- Zinvolle ambities 


Zingeving aan de Enterprise 

- Missie en visie 

- Doelen en strategie (STIP) 

- Collectieve afspraken (spelregels)

- Governance

- Leiderschap

- Taalmodel 

Case zingevingselementen
Case samenhang zingeving


Vormgeving organisatie 

- Organisatieperspectief

- Richtinggevende uitspraken

- Kernwoorden en -taal

Case supermarkt

- Kernmodellen (sturing)

- Metamodellen (CO-BIDT)


Sturing transformatie

- Portfolio en profit

- Programma’s en projecten

Case supermarkt veranderinitiatieven
- Planning en prestaties

- Poen (naar opex)


Ontwikkeling van de 3p-s

- Platform (Why / what)

Case supermarkt datacentrische effect

- Portalen (datacentrisch)

- Plezier


Inschrijven MasterclassE-mailen
Bellen
Map
Info