Masterclass datagestuurde digitale transformatie

Dag 4: Informatievoorziening

Datacentrisch transformeren


Inschrijven Masterclass

Informatie is niet meer wat het was!

Wat houdt datacentrisch informatietransformatie in en hoe bereid je jouw organisatie daarop voor? Wat zijn dé uitgangspunten hierbij? De nieuwe visie op informatie en data verandert de organisatie, de systemen, de managers en de medewerkers. Hoe zie jij dat informatie concreet toegepast wordt? En hoe kun je informatievoorziening vanuit een integrale visie en aanpak transformeren naar wat nodig is? Informatie is een basisbehoefte.


Zonder informatie, kennis en data (begrijpelijke taal) geen organisatie, geen heldere communicatie en geen prestaties. Informatie zit net als data in alle haarvaten; omgeving, bedrijfsvoering, mensen, mappen, systemen e.d. Kijk naar wendbaarheid en het anticiperen hierop, dit vindt zijn essentie in informatie. Informatievoorziening en interoperabiliteit komen voort uit de visie op wendbaarheid. Dit verandert onze inzichten in het transformatieproces. Wat is daarvoor nodig en wat is focus? De visie op wendbaarheid wordt op dag vier ondersteunt door concrete richtinggevende realisaties, platform breed.


Programma dag 4


Inclusief diner en avondprogramma


Alle goede dingen in drieën


Besturing
- Stuurkunde
- Besturingsparadigma
- Ontwikkelingen
- Besturingsparadigma revisited

- Data centraal paradigma
Conclusie en acties deel 1


Data en metadata
- Data – informatie - kennis - taal

- Duidelijke definities
- Semiotische driehoek
- Model
- Digital Twin
- Metadata
- MIM, BIM en DIM
- Data centraal
- Data-architectuur
Conclusies en acties deel 2

Ontologieën
Ontologieën: WAAROM?

- Verbinden van data

- Betekenis van data voor de business
Ontologieën: WAT?
- Definitie en toepassing van Ontologieën
- Vocabulaire, dictionary, taxonomie en thesaurus
- Semantic web
- Ontologieën
- SPARQL RDW-schema’s en SKOS
- RDFS OWL DT
- Typen en niveaus van ontologieën
Ontologieën: HOE?
- Talen en standaarden

- Voorbeelden, laagdrempelige en handige tooling
Case: Ontwikkelen van ontologieën

- Primair

- Bestuurlijk

- Bedrijfsvoering
Conclusie en acties deel 3

Inschrijven Masterclass

E-mailen
Bellen
Map
Info