Masterclass datagestuurd verbinden


Is uw informatiehuishouding op orde? Heeft u grip op tijd, capaciteit en investeringen? 

Stuurt u op samenhang van bedrijfsvoering én IT? En is uw organisatie datacentrisch en wendbaar?

In deze masterclass staan uw organisatie, informatie, data en de mens centraal!


Deelnemers aan deze kennisintensieve Masterclass

_______________________________________________________


Bent u Enterprise architect, senior adviseur, programma-, project- of informatiemanager, C-level of net daaronder?


Staat u voor de keuze:
- de juiste investering te doen in de data transformatie van uw organisatie?
- hoe u een datagestuurde organisatie én effectieve IT kunt realiseren?
- ontbeert u juist kennis en ervaring om uw digitale ambitie en doelen waar te maken?


Deze masterclass biedt een toekomst vaste visie met beproefde mechanismen, sterke diepgang en resultaatgerichte handvatten. We ontsluiten een strategische aanpak met een samenhangend geheel aan management- en businessmodellen, -instrumenten, datamodellen en praktische oplossingen. Al met al doordacht en pragmatisch. Het programma biedt een strategisch, tactisch en operationeel kader waarmee u uw organisatie succesvol richting geeft, duurzaam ontwerpt en transformeert. Docenten delen hun kennis en jarenlange ervaring. Zij gaan met u in gesprek. 

Uw vraagstuk staat centraal.


Inschrijven Masterclass


Docenten Masterclass

_____________________________________

Docenten:

- zijn door de wol geverfde specialisten (WO/HBO);

- hebben elk uitgesproken ervaring op hun vakgebied;

- delen kennis van een of meerdere specialisaties.


Wij reiken u overwegingen aan die belangrijk zijn  doelen te behalen. Met een gedegen theoretische ondergrond en onze jarenlange praktijkervaring nemen wij uw situatie als uitgangspunt. We gaan het gesprek met u aan over de wijze waarop u de transformatie vorm kunt geven.


De mens staat centraal in hun dagelijkse advisering, net als het resultaat. Enthousiast en gepassioneerd delen wij onze ervaring met digitale transformaties. En ze sturen op samenhang en integrale kennis tussen de leerdoelen in beide sporen.

Naar team van docenten


Programma Masterclass

______________________________


Spoor 1

Sturen op

Spoor 2

Transformeren van

____________________________________________________________________________________________________________


Taal

Dé verbinder


Begrijpen van taal in informatiehuishouding

- Case persoonsgebonden taal
Bewust zijn, betekenis en bedrijfsmodellen
- Case organisatie gebonden taal
Bekwaam in content, context, configuratie
- Case integrale C-level aanpak
Borgen governance en collectieve linguïstiek
- Case collectieve linguïstiek
- Case talentmanagementGedrag

Creëren v.e. collectieve werkelijkheid


De mens centraal

Sociale design
- Case potje kaarten
- Case ontwikkelen van spelregels

Beter en vitaal
- Case jouw plek
- Case jouw positie


  

 

Ontwerp

Stromen, structuren en systemen


Systeemkunde (Prof. Ir. J. In’t Veld)
Ontdekken samenhang in bedrijfsvoering
Case conceptueel business datamodel
Ontsluiten informatie; kijken, denken, doen
Case content in control
Case kenniskaart

Ontwikkelen; de vreemde eend
Case document component- en data-analyse
Stromen
Case procesmanagement
Structuren

Case default business datamodellen en
-sources

Systemen opbouw en bouw

Case configuratie


Resultaat

Perspectief dat lonkt


Programma's en projecten

Planning en prestaties

Platform realiseren cloud en cyber security
Dag 1 Klaas van der Heijden

  Naar leerdoelen dag 1 

Dag 3 Harry van de Loo en Elbert-Jan van Zetten

Naar leerdoelen dag 3

 


Dag 5 Klaas van der HeijdenApp ontwikkeling


Systeemopbouw

Systeemopbouw 

 

 

Naar leerdoelen dag 5

  

Dag 7 Martine Beverdam en Mark Klerkx

Naar leerdoelen dag 7
Organisatie

Wendbaarheid internaliseren


Met diner en avondprogramma

Omgevingsbewustzijn

Zingeving aan de Enterprise
- Case zingevingselementen
- Case samenhang zingeving

Vormgeven aan de organisatie
- Case vormgeving supermarkt
Sturen van de transformatie
- Case supermarkt veranderinitiatieven
Ontwikkelen van de 3p-s
- Case supermarkt datacentrisch effectInformatievoorziening

Datacentrisch informatiseren


Met diner en avondprogramma

Alle goede dingen in drieën

Besturing
Data en metadata
Ontologieën
- Case: Ontwikkelen van ontologieën

   

Datawaarde

Datacentrisch transformeren


Met diner en avondprogramma

Waternet wat als alles verandert

Case Waternet
Rijkswaterstaat
Duurzaamheid asset data
Case Rijswaterstaat
MIVD en Haagse Feiten Ongestructureerde data is niet zo ongestructureerd
Case ongestructureerde data
Achmea
Bouwt stevig huis in de cloud
Case fundament voor data
Hoe fijn!
Een standaard voor datamanagement
Case open discussie
Nederlandse spoorwegen
Datagedreven
Case verdieping


Dag 2 Rob Stovers

Naar leerdoelen dag 2 

Dag 4 Hein Corstens
Naar leerdoelen dag 4

  

 

Dag 6 Ronald Baan 

 Naar leerdoelen dag 6

 


Inschrijven Masterclass

Uw investering in de deze Masterclass

____________________________________________________

Deze 7-daagse masterclass vindt plaats in het centrum van Utrecht, nabij het centraal station.


We starten 14 september 2023 en plannen die dag de zes vervolgdagen 

in, waarvan drie met diner en avondprogramma.


De groepsgrootte is gelimiteerd tot maximaal 11 personen. Uw bijdrage is slechts € 550,00 per dag excl. BTW incl. lunch, diner en alle drankjes.


Inschrijven Masterclass


E-mailen
Bellen
Map
Info