Masterclass datagestuurde digitale transformatie 


Dag 1: Sturen op taal

Taal dé verbindt


Inschrijven Masterclass

Informatie volgt communicatie!

Taal is meer dan een logische aaneenrijging van woorden. Taal is een stelsel van afspraken en normen en verandert voortdurend door verandering van normen. Waarom is dit principe van taal een onderbelichte succesfactor in de digitale (data) transformatie? Hoe bereik je eenduidig toegankelijke informatie én toegankelijke systemen én toegankelijke mensen? Zonder taalbarrières (bias) één collectieve organisatietaal (linguïstiek). Aandacht voor taal resulteert in samenhang in bedrijfsvoering, informatie, data én IT! En de bijvangst? We begrijpen elkaar sneller.


 

Logisch toch? 

Op deze eerste dag wisselen we elkaars situatie uit en krijgen we, middels praktische werkvormen een helder (in)zicht in de bedrijfsvoering, verschillende taalmodellen, governance, compliance en conventies. We gaan de toegevoegde waarde van taal (informatie en kennis) gaande weg (door)zien. Uit deze nieuwe inzichten extraheren we collectieve afspraken die we alle dagen bewust gaan toepassen. Wanneer we deze op taalgevoel gebaseerde bedrijfsvoering door hebben, borgen we de ervaring met concrete instrumenten die we inzetten bij de digitale transformatie. We gaan gepokt en gemazeld door naar dag 2.


Programma dag 1

Kennis maken


Begrijpen van taal in informatiehuishouding

- Communicatie in relatie(s); aandacht voor linguïstiek

- Begrippen, tags, terminologie, woorden, woordcombinaties, etc.

- Taalbarrières, -gevoel en -kwetsbaarheid

- Informatie (vanuit verschillende perspectieven; business, IT e.d)

- Ontologie, taxonomie, thesauri en navigaties

- Meta datataal (pluriformiteit en de gele markeerstift)

- Objecten, taalcombinaties, -relaties en Linked data

Case persoonsgebonden taal


Bewust zijn, betekenis en bedrijfsmodellen 

- De verbindende kracht van kennis-, taal- en datamodellen

- Modelleertalen, natuurlijke taal, conceptueel, logisch, fysiek etc.

- Taalanalyse (vanuit bedrijfsvoering én IT én modellering)

- Business- en organisatietaal visualiseren

- Proces- en -architectuurtaal snappen

- Applicatie- en IT-taal valideren

Case organisatie gebonden taal


Bekwaam in content, context en configuratie C3

- Semantiek is (soms) identiek

- Betekenis geven (definitie en associatie)

- Perspectief switch (referentie)

- Content, context en configuratie (cross keten)

- C3 in bedrijfsvoering, informatie, data en technologie

Case integrale C-level aanpak


Borgen governance en collectieve linguïstiek

- Taal- en metamodellen (standaardiseren)

- Governance en compliance beleggen

- Collectieve (taal)afspraken en validaties

Case collectieve linguïstiek
- Taalconventies business en IT

- Taalvalidatie

- Content lijsten, tabelrelaties en communicatie

Case talentmanagement


Inschrijven Masterclass


E-mailen
Bellen
Map
Info