Masterclass datagestuurde digitale transformatie

Dag 3: Sturen op gedrag

Creëren van een collectieve werkelijkheid


Inschrijven Masterclass

Mensen maken de organisatie!

Mensen vormen de organisatie. Toch? Wat kun je als organisatie zonder mensen?


Hoe zorg je voor prestaties aan de ene kant en blijvende progressie en passie aan de andere kant? Mensen veranderen tijdens hun werk, door hun leeftijd en hun interesses e.d. Deze 3de dag brengt bijzondere en nieuwe inzichten in de mens als medewerkers die taken uitvoert en producten levert in een sociaal (te ontwerpen) systeem "doelgerichte vrijheid in gebondenheid". En de mens als persoon met zijn bio-energetisch systeem waardoor hij ook andere invloeden voelt naast de invloeden van en in zijn werkomgeving.De mens is medewerker en ook een persoon

Zonder de werkende mens zijn er geen prestaties. Zonder medewerkers is er geen organisatie, zijn er geen resultaten, is er geen groei en geen innovatie. Medewerkers maken de organisatie en de cultuur. Kijk naar jezelf, jouw verantwoordelijkheden en taken in de sociale omgeving. Wat vind jij belangrijk? En hoe kun je met plezier je werk blijven doen? Je neemt beslissingen, op basis waarvan? Ratio? Gevoel? Emotie? Anders? Hoe houd je beide in balans blijft die mens van toegevoegde waarde voor de organisatie? Hoe (be)stuur je dit en bereik je samen de gestelde doelen? Die mens, zijn taken en collectieve afspraken (spelregels) staat centraal!


Programma Dag 3


De mens centraal 

- Taal een platform voor begrip, begrijpen en keuzes (dag 1)

- Zingeving en vormgeving organisaties (GEA dag 2) 

- Kernwaarden en impliciet gedrag

- Richtinggevende uitspraken (be)sturen van gedrag

- Biologie van overtuigingen


Sociale design

- Waarom doen mensen wat ze doen?

- Analyse van de sociale werkelijkheid

- Triunebrain (Paul MacLean)

- Behaviorisme (B.F. SKinner)
- Speltheorie
- Nash-evenwicht en cultuur (John F. Nash)
Case: Potje kaarten
- Collectieve stabiele afspraken
- Social engineering
- Vertrouwensdilemma (betrouwbaarheid)
- Nudging (Richard Thaler)
- Dominante strategie
- Informatie entropie (Claude Shannon)
- Onmogelijkheidstheorema social choice (Kenneth Arrow)
Case: Spelregels ontwerpen
-
Ontwerpen van stabiel evenwicht

- Ontwerpen van organisatie en regels
- Governance richting gedrag van mensen
- Verantwoordelijkheid-, functie- en takenmatrix

- Mechanism design (HRM)

- Ontwerpen van systemen (Bestuurder en Enterprise architect)


Beter en vitaal

- Wens en werkelijkheid

- Modellering en biologie

- Ratio overgewaardeerd

- Angst aan / uit

Case: Jouw plek

- Verwachtingen, wens en werkelijkheid

- Conditionering en besluitvorming

- Denken en weten, effecten van verwachtingen

Case: Jouw positie

- Creativiteit en intrinsieke motivatie

- In ieders belang

- Persoonlijk leiderschap, leiding geven aan mezelf


Inschrijven Masterclass


E-mailen
Bellen
Map
Info